+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Premier broni polityki spójności

Wiadomosci  MS 2012-11-14 08:03

premier Donald Tusk wystąpił w obronie silnej polityki spójności Unii Europejskiej. – W Polsce mamy przekonanie, że wdrażanie polityki spójności to historia sukcesu polskiego ale też europejskiego – mówił podczas przemówienia.

Szef rządu podkreślił, że polityka spójności była głównym fundamentem rozwoju Polski w ostatnich latach. – Polska jest dzisiaj najbardziej wyrazistym dowodem na to, że polityka spójności niweluje luki rozwojowe dzielące takie kraje jak Polska od najlepiej rozwiniętych państw członkowskich UE. – powiedział. – W moim kraju dzięki tej polityce dochód na jednego mieszkańca zwiększył się w ciągu kilku lat z 45 do 60 proc. średniej poziomu zamożności. To jest wzrost bez precedensu w historii Polski i Europy – podkreślił. Donald Tusk podkreślił, że m.in. dzięki polityce spójności Polska utrzymała silną pozycję w czasie kryzysu finansowego i udało jej się uniknąć recesji w 2009 r.

Donald Tusk podkreślił, że polityka spójności i związana z nią idea solidarności są szczególnie ważne w dobie kryzysu. Zauważył, że obecne kłopoty gospodarcze Europy są najpoważniejsze od czasu wielkiego kryzysu w latach 30. ubiegłego wieku. Przyczyniają się one do wzrostu egoizmów narodowych, będących zagrożeniem dla polityki spójności i idei solidarności. – Europa na co dzień, ale szczególnie w czasie kryzysu potrzebuje solidarności jako najskuteczniejszej przeciwwagi narodowych egoizmów – mówił szef rządu. – Solidarność jest głównym fundamentem zjednoczonej Europy – dodał. Tusk zaznaczył, że chodzi tu nie tylko o solidarność między narodami, ale też między pokoleniami, bo decyzje podejmowane dziś będą miały wpływ na losy kolejnych generacji.

Szef rządu uznał politykę spójności za jeden z podstawowych instrumentów wychodzenia z kryzysu. Zaznaczył, że ma ona ogromne znaczenie dla krajów, w których nastąpiło największe spowolnienie gospodarcze. Szczególnie dotknięte zostały kraje oddalone od najlepiej rozwiniętych regionów UE. Premier zaznaczył, że wobec tych państw polityka spójności może być postrzegana jako „strategia sukcesu”.

Donald Tusk podkreślił, że dzięki polityce spójności kraje południowej Europy osiągnęły w ciągu ostatnich 20 lat najwyższe na świecie nasycenie infrastrukturą podstawową, przez co mogą teraz przechodzić do gospodarki opartej na wiedzy. Zaznaczył jednocześnie, że Europa przygotowuje się na przyjęcie kolejnych członków, stąd niezbędne będzie kontynuowanie strategii spójności.

Szef rządu przeciwstawił się krytykom polityki spójności, którzy twierdzą, że jest ona nieskuteczna. Zauważył, że wbrew ich przewidywaniom, beneficjenci polityki spójności poradzili sobie najlepiej w czasie kryzysu, czego dowodem jest przykład Polski. Pokreślił jednak, że udało się to zarówno dzięki funduszom gwarantowanym przez politykę spójności, jak i skutecznie prowadzonej dyscyplinie finansowej. – Ci, którzy potrafili utrzymać elementarną dyscyplinę finansową i mieli sprawny nadzór nad instytucjami finansowymi, w tym nad bankami, i równocześnie byli beneficjentami polityki spójności, poradzili sobie nie najgorzej, ale najlepiej w czasie kryzysu – powiedział.

Donald Tusk położył też silny nacisk na fakt, że z polityki spójności korzystają nie tylko najbiedniejsze kraje i regiony, ale też państwa zachodnie oraz ich firmy, które realizują projekty np. w Polsce. – Polityka spójności to nie polityka socjalnego wsparcia dla zapóźnionych regionów – mówił. – Beneficjentami tej polityki są też najbardziej rozwinięte kraje UE – podsumował.

Premier Tusk apelował o utrzymanie polityki spójności w obecnym kształcie (z podziałem na Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny), bez wydzielania osobnych funduszy sektorowych (np. na energię czy transport). Podkreślił, że fundusze z polityki spójności powinny być tak jak dotychczas zaadresowane do wszystkich regionów, ale środki należy skoncentrować na najsłabiej rozwiniętych regionach i państwach członkowskich .

Źródło: premier.gov.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu