+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Premier na szczycie europejskim w Brukseli

Wiadomosci  MS 2012-06-28 07:32

W czwartek i piątek odbędzie się Rada Europejska z udziałem szefów państw i rządów UE. Będzie poświęcona głównie sytuacji ekonomicznej Unii i strefy euro.

Uczestnicy szczytu omówią również stan negocjacji wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020 oraz dalsze procedowanie w tej kwestii. Dyskusja będzie koncentrować się na kierunkach polityki, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz właściwego wydatkowania środków.

Będzie też mowa o narzędziach stymulowania wzrostu gospodarczego w Unii. Planowane jest, między innymi, przyjęcie „Paktu na rzecz wzrostu i tworzenia miejsc pracy”. Rada Europejska zakończy również „semestr europejski”, czyli proces wzmocnionej koordynacji polityk gospodarczych państw członkowskich UE i zatwierdzi wynikające z niego zalecenia dla poszczególnych państw członkowskich.

Kolejnym punktem spotkania jest omówienie przez przywódców państw UE oraz przewodniczącego Hermana Van Rompuy’a przyszłości Europejskiej Unii Walutowej.

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu