+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Przesunięcie terminu dot. kryteriów składowania odpadów komunalnych – rozporządzenie MG

Wiadomosci  MS 2013-01-11 09:44

4 stycznia 2013 r. Minister Gospodarki podpisał rozporządzenie przesuwające na 2016 r. termin wejścia w życie nowych kryteriów składowania odpadów komunalnych.

Dotychczasowe przepisy określiły ten termin na 1 stycznia 2013 r. Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem nowe warunki dotyczące umieszczania odpadów na składowiskach komunalnych będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Pozwoli to zakończyć przedsiębiorcom niezbędne inwestycje w zakresie spalarni odpadów oraz regionalnych instalacji do ich przetwarzania. Dzięki temu w 2016 r. możliwe będzie w praktyce m.in. spalanie palnych frakcji odpadów komunalnych, zamiast ich składowania.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu przekazane zostało do podpisu Ministra Środowiska.

Źródło: mg.gov.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu