+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Rada Ministrów przyjęła poprawki Komisji do ustawy o zapasach

Działalność  Kozłowski Mariusz 2014-04-16 20:12

Rada Ministrów przyjęła 15 kwietnia 2014 r. poprawki do sprawozdania Komisji nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przygotowanej w Ministerstwie Gospodarki. Głównym celem zmian jest ograniczenie „szarej strefy” w obrocie paliwami ciekłymi.

Projekt ustawy uzupełniono o zapis, zgodnie z którym rynek gazu płynnego LPG został wyłączony z obowiązku składania zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln zł przy uzyskaniu koncesji na produkcję i obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Poza tym nowe propozycje ograniczą obrót paliwami w kraju wyłącznie do podmiotów posiadających wymagane koncesje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Na podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, bez wymaganej koncesji Prezes URE będzie upoważniony do nakładania kar w wysokości od 200 tys. do 1 mln zł.

Przestępczość gospodarcza w sektorze paliwowym przynosi obecnie olbrzymie straty dla budżetu państwa. Według szacunków, w 2013 r. z samego tytułu nieodprowadzonych podatków od sprzedanych paliw wyniosły one ok. 4 mld zł.

Źródło: mg.gov.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu