+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Remonty dróg: Chełmiec za 800 tys zł, Podegrodzie za ponad milion

Wiadomosci  BOS 2013-01-22 20:03

Samorządy z naszego regionu zostały przez wojewodę zakwalifikowane do dofinansowania remontów dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II , czyli tzw. schetynówek. Do skoku po rządowe pieniądze szykują się między innymi gmina Podegrodzie oraz Łososina Dolna razem z Chełmcem.

Lista rankingowa wraz z listą wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania na 2013 r., na łączną kwotę 35 mln 730 tys. zł zostały już przekazane Ministrowi Administracji i Cyfryzacji do zatwierdzenia. Minister ma na to czas do 31 stycznia. W tym roku pieniędzy z tego programu do rozdania było mniej niż w poprzednich latach.
Wśród „wybrańców” są m.in. Podegrodzie (odcinek Remiza- Baczynki i odcinek drogi w Stadłach). Po odwołaniu wojewoda Miller zaakceptował też wspólny wniosek gmin Chełmiec i Łososina Dolna na dofinansowanie remontu ciągu drogowego „Podchełmie” w miejscowościach Chomranice Zawadka.
O planach remontu akurat tego odcinka w Podegrodziu mówiono jeszcze jesienią ubiegłego roku. - Chcielibyśmy w pierwszej kolejności pozyskać pieniądze na drogę, która połączy obwodnicę Stadła z drogą powiatową, w punkcie Remiza Barczynki - powiedział nam Tomasz Dąbrowski, doradca ds. inwestycji w gminie Podegrodzie". Remiza Barczynki" jest to nazwa drogi gminnej biegnącej od Remizy w Stadłach do nowo wybudowanej obwodnicy Podegrodzia. Koszt remontu to nieco ponad 1,1 mln zł, z czego gmina z budżetu wyłoży na ten cel ponad 530 tys. zł.
Wójtowie Chełmca i Łososiny Dolnej”: Bernard Stawiarski i Stanisław Golonka postanowili się dogadać i wspólnie złożyli wniosek o fundusze na generalny remont mocno zniszczonej drogi „Podchełmie” z Chomranic (gminie Chełmiec) do Zawadki (gmina Łososina Dolna). Remont obejmuje między innymi poszerzenie traktu, wypełnienie ubytków, ułożenie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, czyli asfaltu na całej długości drogi.
Dodatkowo prace obejmą oczyszczenie fos i przepustów, montaż trzech lamp hybrydowych zasilanych panelami słonecznymi i energią wiatru, odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego, montaż sprężystych barier ochronnych na najbardziej niebezpiecznym 100-metrowym odcinku drogi, a także wykonanie niezbędnych zjazdów i poboczy.
Koszt inwestycji to prawie 800 tys. zł., z czego niemal połowa ( 395 tys. zł) to rządowe dofinansowanie, a pozostałą część pokryją oba samorządy.

Źródło: sadeczanin.info

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu