+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Rozmawiali o redukcji emisji CO2

Energetyka  MS 2011-07-18 11:31

O przyszłości energii pozyskiwanej z paliw kopalnych w kontekście unijnej polityki ograniczania emisji dwutlenku węgla rozmawiali w miniony piątek szef Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek, przedstawiciele rządu oraz członkowie Stałej Podkomisji do spraw Energetyki.

Głównym tematem piątkowego spotkania była zwiększenie innowacyjności w zakresie pozyskiwania „czystszej energii” z węgla. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego podkreślał, że Polska - ze względu na opartą na węglu energetykę - nie chce znacząco ograniczać emisji dwutlenku węgla i ma prawo do takiego stanowiska, ale musi jednocześnie pokazywać UE, że nastawia się w tym zakresie na innowacje . – Proste „nie” w stosunku do możliwych zmian pakietu CO2 jest politycznie niemożliwe - mówił Jerzy Buzek uświadamiając zebranych, że bez ryzyka nie ma innowacji w sektorze energetycznym. Za przykład dobrych praktyk przewodniczący Parlamentu Europejskiego podał projekt CCS (Karbon Capture and Storage- ograniczenia emisji CO2 przez jego wychwyt i składowanie), który za cztery lata będzie uruchomiony w kopalni w Bełchatowie. Projekt ma na celu wychwytywanie 1/3 spalin CO2 z nowego bloku energetycznego, skraplanie ich i umieszczenie w podziemnym składowisku.

Niestety, jak argumentowali pozostali uczestniczy dyskusji, technologia CSS jest nadal bardzo droga. Wiceprezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Paweł Skowroński podkreślał, że dzisiaj trudno oszacować, czy w przyszłości korzyści z jej zastosowania zrównoważą koszty. – Cena wychwytu i składowania tony CO2 w tej technologii szacowana jest obecnie na 65 -70 euro, podczas gdy koszt uprawnienia do emisji tony dwutlenku do atmosfery to kilkanaście euro – mówił wiceprezes. Zaznaczył też, że brak pewności na współfinansowanie tego typu projektu z funduszy UE lub budżetu krajowego jest głównym hamulcem rozwojowym tych projektów. Chcemy to rozwijać, ale nie zależy nam na tym, żeby wydać 2 miliardy złotych bez szansy na zwrot” – podkreślał Skowroński.

Wiceminister gospodarki Marcin Korolec przyznał podczas spotkania, że kwestię wsparcia trzeba przedyskutować, tak by nie stało ono w sprzeczności z unijnym zakazem pomocy publicznej. Korolec przyznał też, że spółki energetyczne stoją dzisiaj przed dużym dylematem, czy rozwijać drogie, biznesowo ryzykowne technologie obniżające emisje, czy też unikać ryzykownych inwestycji i skupować uprawnienia do emisji. Szef podkomisji do spraw Energetyki, Andrzej Czerwiński zapowiedział, że wnioski z dyskusji pójdą w kierunku sporządzenia szacunków nakładów wdrażania nowych rozwiązań, oszacowania przyszłych korzyści oraz inwentaryzacji rozwijanych technologii.

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu