+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Rząd debatuje o współpracy rozwojowej i zarządzaniu kryzysowym

Wiadomosci  MS 2011-07-19 14:35

Rząd na rozpoczętym dzisiaj (wtorek, 19 lipca) posiedzeniu zajmie się m.in. projektem ustawy o współpracy rozwojowej. Ustawa ma umożliwić wieloletnie finansowanie projektów pomocowych dla krajów najuboższych i słabo rozwiniętych, o co od wielu lat zabiegają organizacje pozarządowe.

Projekt ustawy - jak napisano w jego uzasadnieniu - ma na celu stworzenie spójnych ram instytucjonalno-prawnych, które umożliwią znacznie efektywniejsze włączenie się naszego kraju w międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju. Obecnie w polskim systemie prawnym nie ma definicji współpracy rozwojowej. W projekcie podkreślono, że współpraca rozwojowa to element polityki zagranicznej państwa, którego celem jest bezpośrednie wsparcie potrzeb rozwojowych krajów partnerskich. Chodzi o działania służące redukcji ubóstwa, wspieraniu rozwoju gospodarczego, przestrzeganiu praw człowieka, promowaniu demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, promocji globalnego bezpieczeństwa, ochronie środowiska naturalnego oraz o udzielanie pomocy humanitarnej.

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu