+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014-2017

Wiadomosci  MS 2014-04-24 11:11

Pierwszy raz zasadniczym elementem Wieloletniego Planu Finansowego Państwa jest Program Konwergencji. Aktualizacja 2014. Przedstawiono w nim podjęte i planowane działania, które umożliwią Polsce wyjście z unijnej procedury nadmiernego deficytu już w 2016 r.

Zdaniem rządu, konsekwentna realizacja działań strukturalnie zwiększających dochody i ukierunkowanych na obniżenie wydatków w relacji do PKB, powinna pozwolić na uchylenie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski. Terminowemu zlikwidowaniu nadmiernego deficytu służyć ma także wdrażanie pakietu działań ułatwiających podatnikom wypełnianie ich zobowiązań wobec państwa i podnoszących wydajność administracji podatkowej. Ograniczenie deficytu będzie głównie wynikiem zmniejszenia wydatków o 3,5 pkt. proc. do PKB.

Rząd jest też zdeterminowany, aby nadal konsekwentnie ograniczać nierównowagę finansów publicznych w celu stworzenia bezpiecznych i trwałych fundamentów do rozwoju kraju. Wraz z oczekiwaną wyraźną poprawą kondycji ekonomicznej głównego partnera handlowego Polski, jakim jest UE, również w naszym kraju można oczekiwać korzystnych perspektyw wzrostu gospodarczego. Szacuje się, że wzrost PKB w Polsce w 2014 r. wyniesie 3,3 proc., czyli dwa razy więcej niż w 2013 r. W 2015 r. realne tempo wzrostu PKB ma osiągnąć 3,8 proc., a w latach 2015–16 ustabilizuje się na poziomie 4,3 proc. Z prognoz wynika także, że po wyraźnym spadku presji inflacyjnej w końcu 2012 r. i utrzymaniu się jej na niskim poziomie w 2013 r., również w roku bieżącym inflacja średnioroczna pozostanie niska i wyniesie 1,2 proc.

Źródło: premier.gov.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu