+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Sejm RP solidarny z Ukrainą

Wiadomosci  MS 2014-03-10 20:18

Na dodatkowym posiedzeniu Sejmu poświęconym aktualnej sytuacji na Ukrainie Izba podjęła przez aklamację uchwałę, w której solidaryzuje się z narodem ukraińskim oraz łączy w bólu z rodzinami ofiar walk na Majdanie. Ten specjalny dokument, przyjęty dziś jednogłośnie przez posłów, w sposób szczególny podkreśla ukraińską suwerenność i integralność terytorialną. - Ukraina jest wolnym i suwerennym państwem. Terytorialna integralność nie może być naruszana ani kwestionowana - głosi uchwała Sejmu.

Dokument jest także wyrazem poparcia dla procesów demokratycznych zachodzących na Ukrainie i wobec nowych władz tego kraju. - Demokratyczne przemiany na Ukrainie są uznawane i wspierane przez demokratyczny świat - zaznaczono w uchwale. - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje poparcie dla suwerennych wysiłków narodu ukraińskiego na rzecz kontynuowania demokratycznej transformacji - podkreślono. Ponadto, Izba wyraziła przekonanie, że nowy ukraiński rząd, który jest legalną władzą, będzie podejmował wysiłki w tym kierunku.

W uchwale Sejm określił polityczno-wojskowe działania Rosji wobec Ukrainy, szczególnie Krymu, jako naruszenie praw suwerennego państwa. Jak napisano, działania te są pogwałceniem Karty Narodów Zjednoczonych, zasad współpracy międzynarodowej wytyczonych przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, memorandum budapesztańskiego z 1994 r., rosyjsko-ukraińskiego traktatu o przyjaźni z 1997 r. oraz bilateralnej umowy o stacjonowaniu wojsk rosyjskich w bazie w Sewastopolu.

Ponadto Sejm skierował apel do polskiego rządu „o podjęcie dalszych wysiłków na rzecz politycznego i ekonomicznego wsparcia ukraińskiego procesu transformacji ustrojowej i ekonomicznej”. - Szczególne znaczenie ma tu szybkie opracowanie i wdrożenie pakietu stabilizacyjnego dla gospodarki Ukrainy oraz wprowadzenie ułatwień wizowych dla obywateli tego kraju - czytamy w uchwale.

Posłowie zaapelowali również do parlamentów państw NATO oraz Unii Europejskiej, aby podjęły one inicjatywy, „które doprowadzą do poparcia demokratycznych aspiracji narodu ukraińskiego oraz do wyrażenia solidarności z Ukrainą w działaniach zmierzających do utrzymania jej suwerenności i integralności terytorialnej”.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu posłowie zapoznali się również z informacją Prezesa Rady Ministrów na temat aktualnej sytuacji na Ukrainie. Izba przeprowadziła także dyskusję w tej sprawie z udziałem przedstawicieli poszczególnych sejmowych frakcji. Wystąpienie premiera Donalda Tuska oraz debatę można obejrzeć na stronie Sejmu pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#9DFD367D772DDDB4C1257C91004DFC68.

Źródło: sejm.gov.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu