+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Sejm zmniejszy progi ostrożnościowe

Wiadomosci  MS 2014-05-09 19:04

W Warszawie trwa 67 posiedzenie Sejmu RP. Posłowie będą dzisiaj (piątek, 9 maja) głosować m.in. w sprawie rządowej ustawy obniżającej tzw. progi ostrożnościowe. Próg na poziomie 55 % PKB zostanie zastąpiony progiem 48 %, a próg 50 % PKB - 43 %.

Ponadto Sejm zadecyduje dzisiaj, czy skierować do dalszych prac w komisji dwa projekty rządowe ustaw o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wojskowej. Główną projektowaną zmianą - oprócz stworzenia dwóch odrębnych ustaw dla AW i ABW - ma być odmienne podporządkowanie tych służb. AW ma pozostać w nadzorze premiera, zaś ABW ma przejść pod nadzór MSW.

Sejm rozpatrzy także projekt zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, dostosowujących ustawę do ubiegłorocznego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Więcej szczegółów na www.sejm.gov.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu