+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Średnią unijną osiągniemy już po roku 2020

Wiadomosci  MS 2013-01-07 20:44

W ciągu zaledwie kilku lat Polska zmniejszyła zaległości rozwojowe względem średniej Unii Europejskiej o ponad 20%, i to w czasach światowego kryzysu gospodarczego.

Gdy inni borykają się z kryzysem, my się rozwijamy i systematycznie odrabiamy dystans do bogatych krajów Europy Zachodniej.

W ciągu zaledwie kilku lat Polska zmniejszyła zaległości rozwojowe względem średniej Unii Europejskiej o ponad 1/5, i to w czasach światowego kryzysu gospodarczego.

Utrzymując to szybkie tempo, średnią unijną osiągniemy po 2020 roku.


OPIS INFOGRAFIKI

Infografika prezentuje skumulowany wzrost PKB w krajach Unii Europejskiej (UE) w latach 2008-2012. W ciągu zaledwie kilku lat Polska zmniejszyła zaległości rozwojowe względem średniej UE o ponad 1/5, i to w czasach światowego kryzysu gospodarczego. Średnią unijną osiągniemy już po roku 2020.

W latach 2008-2012 skumulowany wzrost PKB w Polsce był zdecydowanie najwyższy w UE - wyniósł 18,7%. Następne miejsca zajmują kolejno: Słowacja (10,2%), Malta (7,0%), Szwecja (4,4%), Austria (3,7%), Niemcy (3,1%), Bułgaria (3,0%), Czechy (2,6%), Cypr (2,5%), Rumunia (2,4%), Belgia (2,2%), Francja (0,8%), Luksemburg (0,5%), Holandia (0,1%), Finlandia (-1,2%), Wielka Brytania (-2,3%), Dania (-3,3%), Węgry (-3,4%), Litwa (-3,6), Hiszpania (-4,0), Słowenia (-4,9), Włochy (-5,8), Portugalia (-6,3%), Estonia (-7,6%), Irlandia (-9,0%), Łotwa (-14,5%), Grecja (-17,3%).

Na prezentowanej mapie państw UE strzałką w górę oznaczono kraje o dodatnim skumulowanym wzroście gospodarczym, zaś strzałką w dół te z ujemnym wynikiem.

Źródło danych: Komisja Europejska / Ministerstwo Finansów

Źródło: premier.gov.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu