+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Trwa budowa terminalu LNG w Świnoujściu

Energetyka  MS 2014-02-17 17:00

Stan zaawansowania realizacji inwestycji to 75 proc.

Zalety terminalu:

odbiór 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie - na taką eksploatację pozwoli terminal LNG na pierwszym etapie,
budowa terminalu LNG ma szczególne znaczenie w kontekście dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego,
Polska uzyska dostęp do globalnego rynku LNG - oznacza to znaczne zwiększenie liczby źródeł, z których możliwy będzie import surowca,
inwestycja jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski - jest to pierwszy tego typu projekt infrastrukturalny nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej,
Zaawansowanie prac:

75 proc. - stan zaawansowania realizacji inwestycji,
w ostatnim czasie realizowane są m.in. prace w zbiornikach magazynowych LNG - montaż i spawanie wewnętrznych zbiorników ze specjalnych blach niklowych, zakończenie montażu stalowych konstrukcji pomostów dachowych pod instalacje na obu zbiornikach,
w części morskiej kontynuowany jest m.in. montaż rurociągów LNG i rozpoczęto próby ciśnieniowe rurociągów stalowych.

Koszt budowy terminalu LNG wynosi około 3 mld zł, a wydatki kapitałowe związane z oddaniem do użytku wszystkich instalacji zostały oszacowane na około 4,5 mld zł. Inwestycja jest finansowana z kapitału własnego, dotacji unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej, a także z kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju oraz kredytów komercyjnych.

Źródło: premier.gov.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu