+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

A. Czerwiński, PO: ustawa o efektywności energetycznej dopiero w 2012 roku

Prasa  Dariusz Ciepiela 2010-12-22 19:49

Ustawa o efektywności energetycznej może wejść w życie dopiero z początkiem roku 2012 - mówi Andrzej Czerwiński, poseł Platformy Obywatelskiej, przewodniczący sejmowej podkomisji ds. energetyki.

Rada Ministrów 12 października 2010 r. przejęła projekt ustawy o efektywności energetycznej. Projekt trafił już do Sejmu, odbyło się pierwsze czytanie ustawy. W ramach sejmowej Komisji Gospodarki powołano specjalną podkomisję ds. ustawy o efektywności energetycznej.

- Jest wiele zastrzeżeń do projektu tej ustawy, dlatego chcemy zebrać jak najwięcej uwag. Ministerstwo Gospodarki uwagi posegreguje według kategorii i znaczenia, następnie wszystkie propozycje będziemy analizowali. Część uwag będziemy rekomendować, inne odrzucać, część propozycji być może trzeba będzie skorygować - mówi Andrzej Czerwiński, poseł Platformy Obywatelskiej, przewodniczący sejmowej podkomisji ds. energetyki.

Jak podkreśla Andrzej Czerwiński, nie będzie presji, aby ustawę bardzo szybko przyjąć, jego zdaniem lepiej aby prace potrwały dłużej a ustawa była bardzo dobrze przygotowana.

Dodaje, że nie została jeszcze podjęta decyzja, kiedy ustawa ma wejść w życie, nie wykluczone, że będzie to dopiero w 2012 r.

Celem projektu ustawy jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki. Działania te prowadzone będą w trzech obszarach: zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych oraz zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Wprowadzenie kompleksowego mechanizmu wsparcia dla działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej gospodarki doprowadzi w konsekwencji do ograniczenia szkodliwego oddziaływania sektora energetycznego na środowisko oraz będzie się przyczyniać do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Ustawa ma pomóc w osiągnięciu przez Polskę celu redukcji zużycia energii finalnej o 9 proc. do roku 2016.

Źródło: wnp.pl (Dariusz Ciepiela) - 28-12-2010 05:44

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu