+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

W Sejmie o likwidacji subwencji dla partii

Wiadomosci  MS 2012-04-10 11:27

Jutro (środa, 11 kwietnia) w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych. Celem projektowanej regulacji jest usunięcie z polskiego systemu prawnego dotychczasowych kosztownych zasad udzielania, wypłacania i rozliczania subwencji z budżetu państwa dla partii politycznych.

W zamian ustawodawca proponuje wprowadzenie dobrowolnego przeznaczania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz jednej partii politycznej w wysokości nie wyższej niż 1% zapłaconego przezeń podatku za dany rok. W ocenie projektodawców powyższa zmiana mechanizmu finansowania partii politycznych poza tym, że przeniesie niewątpliwie pozytywne skutki dla budżetu państwa, to również będzie sprzyjał większej aktywności partii politycznych w kontaktach z wyborcami przez cały okres trwania kadencji obu izb parlamentu. Zakłada się również, że projektowana ustawa zwiększy wśród obywateli poczucie realnego wpływu na losy państwa poprzez współfinansowanie partii politycznych rzeczywiście realizujących programy z którymi utożsamia się wyborca lub potencjalny wyborca.

Więcej szczegółów na stronie internetowej www.sejm.gov.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu