+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Wchodzi w życie ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Wiadomosci  sejm.gov.pl 2012-04-18 18:21

Uchwalona przez Sejm 2 marca 2012 roku ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin wchodzi dzisiaj (18 kwietnia) w życie. Przepisy ustawy wprowadzają opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra. Celem ustawy jest zbliżenie polskich regulacji do standardów światowych, obowiązujących w państwach bogatych w kopaliny.

W myśl nowych przepisów stawki podatkowe będą ustalane odrębnie dla jednej tony wydobytej miedzi oraz dla jednego kilograma srebra, a podstawą ich ustalania będzie cena miedzi i srebra, wynikająca z cen tych surowców na rynkach światowych oraz kurs złotego do dolara. Zwolniona z podatku będzie część urobku rudy miedzi (do 1 tony miesięcznie) przeznaczona na cele badawcze. Nie później niż w ciągu 2 lat od wejścia w życie ustawy rząd będzie zobowiązany do dokonania analizy wpływu tej regulacji na sektor wydobywczy oraz finansów publicznych i przedłożenia Sejmowi stosownej informacji.

Źródło: sejm.gov.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu