+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Wystartował Bałtycki Blok Przestrzeni Powietrznej

Wiadomosci  MS 2013-09-16 22:40

W ubiegłym tygodniu Sejm wyraził poprzez stosowną ustawę zgodę na ratyfikację przez prezydenta RP umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej. Umowa realizuje koncepcję stworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (tzw. SES).

Unijna koncepcja SES zakłada między innymi współpracę krajowych organizacji zajmujących się kontrolą ruchu lotniczego w ramach regionalnych bloków przestrzeni powietrznej (FAB - Functional Airspace Blocks). Ustanowienie bałtyckiego bloku zwiększy bezpieczeństwo ruchu powietrznego, zmniejszy koszty zarządzania ruchem lotniczym w regionie, a także zwiększy przepustowość przestrzeni powietrznej oraz ograniczy wpływ transportu lotniczego na środowisko poprzez skrócenie tras przelotu.

Polsko - litewska umowa została przygotowana zgodnie z modelowym porozumieniem dotyczącym tworzenia FAB opracowanym przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej. Więcej szczegółów na stronie: www.sejm.gov.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu