+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Z fotela prezydenta w poselskie ławy

O mnie  DI 2011-02-17 13:52

Zanim poseł Andrzej Czerwiński zajął miejsce w sejmowych ławach, sprawował inne, nie mniej ważne funkcje na terenie swojego rodzinnego miasta – Nowego Sącza. Zmiana stanowiska pracy nie wpłynęła na osłabienie jego relacji z miastem. Wręcz przeciwnie – wykorzystując możliwości, jakie daje praca w parlamencie, poseł cały czas podejmuje działania, które skutecznie wpływają na rozwój Nowego Sącza i Sądecczyzny.

Andrzej Czerwiński sprawował funkcję prezydenta miasta w latach 1994 – 2001. Zapytany o to, jak wspomina okres swoich rządów w mieście, poseł nie kryje swojego zadowolenia. -Okres prezydentury wspominam bardzo dobrze – przekonuje.

Sprawowanie władzy w Nowym Sączu wiązało się nie tylko z zaszczytami, ale także z ciężką pracą. Poseł jednak nie narzekał ani na jej ogrom, ani na ludzi, z którymi przyszło mu współpracować. O swoich dawnych współpracownikach wyraża się bardzo życzliwie. - Miałem przy sobie ludzi aktywnych, dobrze przygotowanych do wypełniania swoich obowiązków, dlatego podejmowanie kluczowych decyzji nie było to aż tak trudne. Czas mojej prezydentury wspominam jako twórczy okres, w czasie którego musieliśmy wprowadzać zupełnie nowe i często nowatorskie rozwiązania.

Początki samorządności, nie były łatwe, również na Sądecczyźnie. – Okres mojej prezydentury to czas przekształcania firm komunalnych i komercjalizowania ich. Musieliśmy podejmować dyskusję na temat najlepszych rozwiązań. Było to bardzo ciekawe, tym bardziej, że dało konkretne efekty. Pamiętam, że skupialiśmy się również wtedy na inwestycjach. Choć pieniędzy na tego typu działania nie było zbyt wiele. Pracowaliśmy także wewnątrz miasta, gdzie skoncentrowaliśmy się na ograniczeniu kosztów funkcjonowania urzędu. Jestem dumny z tego co udało się w tym czasie dokonać i że sądeczanie do tej pory mogą osobiście korzystać z przedsięwzięć, które zostały zrealizowane – mówi poseł.

Andrzej Czerwiński opuścił fotel prezydenta miasta blisko 10 lat temu. Przez ten czas w Nowym Sączu wiele się zmieniło. W wyborach samorządowych w 2006 roku miastem zaczął rządzić Ryszard Nowak kojarzony z partią Prawo i Sprawiedliwość. Optymizmem napawa jednak fakt, że zarówno władze miasta jak i poseł, reprezentujący odmienną linię polityczną, zawsze starają się działać wspólnie ponad podziałami. - Jako poseł, pomimo różnych, sztucznych barier, zawsze jestem w stałym kontakcie z prezydentem – stwierdza Andrzej Czerwiński. Zainteresowanie posła w sprawami lokalnymi jest oczywiste – w końcu jest on rodowitym sądeczaninem. - Angażuję się tyle, na ile mogę, tym bardziej, że cały czas mieszkam w Nowym Sączu i nigdzie się stąd nie wybieram– dodaje sądecki parlamentarzysta.

O mnie

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu